Blogg

Pedagoghund

Figge och Oboy är utbildade Pedagoghundar och tillsammans med deras förare Cecilia, som är fritidspedagog, bildar de ett Pedagoghundsteam. För att få utbildas till Pedagoghundsteam behöver hundens förare vara pedagogiskt utbildad.

Pedagoghund är ett pedagogiskt verktyg, med vilket man kan nå elever från ett nytt håll. Att arbeta med en tredje part, som dessutom är ett djur som älskar förutsättningslöst, blir en magisk ingång för många elever. Det finns forskning som visar att oxytocin, vårt ”må-bra-hormon” ökar då framförallt hund finns i närheten, men även andra djur.

Figge och Oboy är hela Vegalyckans Pedagoghundar. De arbetar med alla klasserna på skolan som en del i Likabehandlingsplanen och enskilt med vissa elever som behöver det. Alla klasser har Figge/Oboy lektion 2 gånger per termin, där man arbetar med samarbets- och värderingsövningar. De rastvärdar även ute flera dagar i veckan.

När Figge och Oboy arbetar med enskilda elever, eller mindre grupper blir det som en enskild anpassning. Pedagoghundsteamet arbetar både med ämneskunskaper, sociala relationer, stressreducering, välbefinnande och motivationsfrämjande.

Här finns även en artikel om dem att läsa:

Escritora AB på Instagram: "Missa inte mitt och fotograf @delois reportage om fritidslärare Cecilia Åkesson och hennes specialutbildade pedagoghundar Figge och Oboy. I…"