Lapinlunas Qaamos

"Lumi"

 

Lumi bor hos Anna & Mikael i Hagfors

 

HdEj röntgad

ÖgonEj lyst

Prcd/PRA: Ej testad 

Genomfört BPH med skott

 

Lumis galleri